Fichtel Cup Enduro 2018

Fichtel Cup Enduro připravuje náš klub ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou i v letošním roce na sobotu 29. září 2018.

Přihlášky budou přijímány od 1.6.2018 od 8:00 hodin.

Jelikož rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek – opravdu až od 8.00 hod., je tato informace velmi důležitá, neboť startovní pole je omezené, ale zájem jezdců je velký. Řádné přihlášky budou přijímány jen e-mailovou formou a to na emailové adrese starosta@mesto-namest.cz (Vladimír Měrka). Do 10 dnů od zahájení registrace obdrží zájemci zprávu o tom,  zda jsou zařazeni do startovní listiny, či nikoliv. Další komunikace již proběhne pouze s registrovanými jezdci (propozice, startovné apod.).

Do přihlášky uveďte tyto povinné údaje:
1. Jméno a příjmení
2. Výrobce motocyklu, jeho objem a zda se jedná o dvoutakt či čtyřtakt
(2T nebo 4T)

3. Dosažený věk jezdce k 29.9.2018

Na tento závod se mohou přihlásit pouze jezdci s motocykly schválenými pro provoz na pozemních komunikacích – RZ, osvětlení OTP apod.

Vypsané kategorie:

I. – JAWA Pionýr do 50 ccm
II. – motocykly 2T do 125 ccm a 4T do 250 ccm
III. – motocykly 2T nad 125 ccm a 4T nad 250 ccm
A. veteran – jezdci od 40 let bez rozdílu kubatur
B. veteran – jezdci od 55 let bez rozdílu kubatur
K. veteran klasik – motocykly JAWA, ČZ
KS. veteran klasik senior – motocykly JAWA , ČZ a jezdci od 55 let

Pro více informací můžete kontaktovat Vladimíra Měrku na  724 189 081.

Těšíme se na Vás.